Fysiotherapie voor ouderen

Ouderen die niet in staat zijn om in de praktijk te komen kunnen thuis behandeld worden. Centraal in de therapie staat het zelfstandig functioneren van de oudere. Fysiotherapie Wolvega heeft een behandelruimte en oefenzaal in zorginstelling Sickenga-Oord. Daarnaast maakt de praktijk gebruik van de oefenruimte in zorginstelling Berkenstede en Wilgenstede.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?
Om een indruk te krijgen van uw vraag/klacht wordt er naar uw persoonlijke gegevens geïnformeerd en naar uw huidige en eerder doorgemaakte ziekten en klachten. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Aan de hand van deze gegevens wordt er een diagnose gesteld. De uitkomsten van het onderzoek en de voorgestelde behandeling worden met u besproken.

Voor wie?
Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut. Deze fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson, al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

Behandeling
De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie waarbij het hoofddoel is zoveel mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Daarnaast is de therapie gericht op het verminderen van klachten in het dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Ook worden gezinsleden en eventuele mantelzorgers indien nodig begeleid en geadviseerd.

Bewegen
Bewegen doet ieder mens, soms omdat dit nodig is om te blijven leven, soms vanwege het plezier wat men er aan beleeft. De kwaliteit van leven wordt voor een deel bepaald door bewegen. De manier waarop bewogen wordt veranderd in de loop van het leven. Omdat een mens op oudere leeftijd minder in staat is om veel en intensief te bewegen, wordt er minder bewogen. “Rust roest”, of: wie veel beweegt zal de mogelijkheden om te bewegen beter in stand kunnen houden, dan iemand die weinig beweegt.

Beweging is goed, ook op oudere leeftijd. Daarom verzorgt Fysiotherapie Wolvega Meer Bewegen voor Ouderen en Fitness in zorginstelling Sickenga-Oord en Beter Bewegen in zorginstelling Lycklamastins.

Esther de Schiffart is werkzaam in de buitendienst (aan huis behandelingen) en in Sickenga-Oord en Lycklamastins.