Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbriefje van de huisarts of specialist meer nodig voor fysiotherapie. De behandelingen worden door de verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook hierover kunnen wij u uitgebreid informeren.

Fysiosport Wolvega