Diëtetiek

De cliënt staat centraal in de begeleiding

Diëtistenpraktijk Pranger is al geruime tijd verbonden aan FysioSport en Fysiotherapie Wolvega. Het is een zelfstandige praktijk waar enthousiasme, aandacht, professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Carin Pranger begeleidt op de locatie bij FysioSport en Fysiotherapie onder meer mensen voor dieetadvisering bij overgewicht, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol, ondergewicht of darm- en longaandoeningen. Veranderingen in lichaamssamenstelling worden gevolgd met een bio-impedantiemeting

Drie uur dieetadvisering wordt in elk geval vanuit de basisverzekering vergoed (let u hierbij wel op het eventuele eigen risico). Voor meer informatie kunt u via de e-mail of telefonisch contact opnemen. Met vrijwel alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Zonder verwijzing kunt ook bij Carin Pranger terecht, bijvoorbeeld voor advies over gezonde voeding, vegetarische voeding en adviezen bij zwangerschap.

Voor sportvoedingsadviezen kunt ook terecht bij de praktijk. Carin Pranger is sportdiëtist en zij kan sporters op verschillende niveaus begeleiden. Het gaat dan om een advies op maat, iedere sporter is uniek, met een eigen trainings- en wedstrijdschema, maar ook met een geheel eigen voedingspatroon en voedingsgewoonten. Afhankelijk van het gestelde doel wordt een uitgekiend individueel voedingsplan opgesteld waarin volop aandacht voor een goed uitgebalanceerde voeding met oog voor de trainingen, wedstrijden en het gestelde doel. Naast individuele begeleiding behoort groepsvoorlichting tot de mogelijkheden, al dan niet in samenwerking met sportfysiotherapeuten en trainers.

Carin is aangesloten bij de Vereniging van Sportdiëtisten Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en De Diëtetiek voor Verstandelijk Gehandicapten en opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Er wordt nauwgezet de ontwikkelingen en bijscholingen gevolgd om adequate zorg te kunnen blijven garanderen. Wij zijn er voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen, kortom voor iedereen.

De begeleiding wordt gegeven bij FysioSport Wolvega aan de Industrieweg 15e. Carin is meestal op woensdagochtend aanwezig bij FysioSport en regelmatig op een donderdagavond. Ook huisbezoeken, indien er een verzoek is van de huisarts of specialist, zijn mogelijk. Wilt u een afspraak met haar maken dan kan dit door contact op te nemen met:

Diëtistenpraktijk Pranger
Postbus 117

8390 AC Noordwolde
Tel. 0561-433563/06-23535922
E-mail: info@dietistenpraktijkpranger.nl
Website: http://www.dietistenpraktijkpranger.nl

Fysiosport Wolvega