[ult_content_box bg_color=”#ffffff” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” padding=”padding:20px;” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|”]

Vergoeding

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. In hoeverre uw behandelingen vergoedt worden hangt af van uw (aanvullende) verzekering. Wij kunnen u hierover uitgebreid informeren.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbriefje van de huisarts of specialist meer nodig voor fysiotherapie. De behandelingen worden door de verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook hierover kunnen wij u uitgebreid informeren.

[/ult_content_box]