Twaelf is een groep ondernemers in Weststellingwerf die gezamenlijk 10 keer per jaar een eigen krant uitbrengen.
Hierin staan altijd artikelen over de ondernemers, maar ook akties. En het meest bekend: De puzzel!
De puzzel wordt massaal door de bewoners van onze gemeente, maar ook door puzzelaars van ver buiten de gemeente, ingeleverd.

Inmiddels ligt de Oktober editie alweer bij u in de bus.
Hierin staan een interessant stukje over Prakken Edelmetaal en Lenis Wolvega.
Verder staat er in wie de winnaar van de geld terug actie is en nog veel meer informatie over de ondernemers uit Weststellingwerf.

Fysiosport Wolvega