In de LindeWijk wil buurtbelang graag een AED aanschaffen voor de wijk.
FysioSport ondersteunt deze actie van harte samen met al 18 andere ondernemers wonende in de wijk.
Fysiosport Wolvega